Zrealizowane projekty

O nas

Nasze technologie

Usługi

Kontakt

WTTP FLAMAL S.A.

Wielobranżowe Towarzystwo Techniczno – Produkcyjne „FLAMAL” S.A. była pierwszą powojenną, pierwszą w historii Polski Ludowej, Spółką Akcyjną osób fizycznych. Powstała ona w 1983 roku na bazie nieuchylonej części Kodeksu Handlowego wprowadzonego do Polski Ustawą w 1934 roku. Do rejestracji Spółki doprowadziło młode wtedy pokolenie studentów i pracowników naukowych Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego.

Lata osiemdziesiąte to był okres, kiedy w Polsce rozpanoszyły się tzw. firmy polonijne z formalnym kapitałem zagranicznym (np. o wysokości 300 $), które na trzy lata były ustawowo zwolnione z podatku dochodowego. W swej działalności mogły się więc finansować zyskiem. Natomiast nasza firma „FLAMAL” S.A. nie mogła korzystać z tego rodzaju zwolnień podatkowych. Chociaż zbudowana ona była na bazie rdzennie polskiego kapitału to w Polsce polskie prawo ograniczało jej działalność. Ale daliśmy radę. W ciągu kilu lat spółka rozwinęła się do formy zawierającej w swej strukturze 15 oddziałów terenowych o ograniczonej osobowości prawnej, w tym własne Biuro Handlu Zagranicznego, posiadała pozwolenie dewizowe, własne krajowe i zagraniczne rynki działalności. W szczycie w spółce pracowało 834 osób, w tym ponad czterdziestu inżynierów. Spółka co roku emitowała akcje i ze sprzedaży tych akcji czerpała środki finansowe na realizację kolejnych wdrożeń. Akcje miały postać materialną i drukowane były w drukarni papierów wartościowych wg wzorów przedwojennej Polski na matrycach uratowanych w czasie Powstania Warszawskiego. Zyski Spółki i akcje Spółki były podstawą do wypłat dywidend akcjonariuszom spółki. Tak więc w tamtym czasie, w Polsce Ludowej, dochodziło po raz pierwszy w Polsce powojennej do wypłat kwot pieniężnych nie z tytułu pracy, tylko z tytułu posiadania. To ten właśnie czas uważamy za początek kapitalizmu w Polsce. To w tamtym właśnie czasie młode polskie pokolenie wykształciło pierwszych prawdziwych polskich samodzielnie myślących i patriotycznych menadżerów. Poniżej ukazano archiwalny materiał prezentujący WTTP „FLAMA” S.A.

Wywiad 1 

Wywiad 2

Wywiad 3

Wywiad 4

Wywiad 5

 

 

Galeria