Zrealizowane projekty

O nas

Nasze technologie

Usługi

Kontakt

Destylarka I-wszej Generacji

1 - Podłoże

2 - Zbiornik paliwa (trociny)

3 - Gazyfikator trocin

4 - Palnik gazowy

5 - Ściana ogniowa

6 - Palenisko reaktora

7 - Reaktor

8 - Przewód rurowy odprowadzający spaliny do topielnika tworzyw 14

9 - Topielnik tworzyw

10 - Złoże ciekłego metalu w reaktorze (patent M. Pilawski)

11 - Plastik zasypywany do topielnika

12 - Śluza

13 - Ażurowy podest

14 - Elementy śluzy załadowczej

15 - Przewód rurowy odprowadzający wilgoć z ogrzewanych wstępnie odpadowych tworzyw sztucznych 

16 - Elementy automatyki

17 - Elementy sterowania automatycznego

18 - Rurociąg odprowadzający pary oleju i parafin

19 - Chłodnica par oleju i parafin, skraplacz

20 - Rura spustowa oleju syntetycznego i parafin syntetycznych (produktu)

21 - Zbiornik magazynowy produktu

22 - Odpowietrznik zbiornika produktu

23 - pochłaniacz odorów