4. „Wytwornica wodoru i sposób wytwarzania wodoru w układzie recyklingu molekularnego odpadów”   – P.437717 - 27.04.2021 roku

Zrealizowane projekty

O nas

Nasze technologie

Usługi

Kontakt

  1. „Urządzenie do prowadzenia pogłębionego procesu pirolizy odpadów organicznych, zwłaszcza zużytych opon samochodowych i sposób prowadzenia         pogłębionego procesu pirolizy odpadów organicznych, zwłaszcza zużytych opon samochodowych” – P.423297 - 30.10.2017 roku

 Wykaz patentów i zgłoszeń patentowych

  2. „Reaktor Molekularny” –             P.426716 - 20.08.2018 roku

  3. „Sposób przetwarzania surowego węgla pirolitycznego na sadzę techniczną i układ do przetwarzania surowego węgla pirolitycznego na sadzę techniczną”   – P.426878 - 03.09.2018 roku