Zrealizowane projekty

O nas

Nasze technologie

Usługi

Kontakt

Przykładowe opracowania i projekty

 

 

 1. Współrealizacja „Stacji Transformacji Odpadów Komunalnych i Surowych Osadów Ściekowych w Obecności Pyłów i SO2 ze Spalin Kotłowych na Nawóz Organiczno - Wapienny i Siarkę”, Warszawa 1999.

 

 1. Opracowanie „Regionalny Zakład Kompleksowej Gospodarki Odpadami”, Warszawa 2006.

 

 1. Opracowanie wykonane na zlecenie miasta Płock : „Koncepcja Utylizacji Osadów Pościekowych w Skojarzeniu z Unieszkodliwianiem Inertnych Odpadów Miasta Płocka”, Warszawa 1997 r.

 

 1. Opracowanie „Program gospodarki odpadami komunalnymi dla gminy Szepietowo”, Warszawa 1998.

 

 1. Opracowanie wykonane na zlecenie Urzędu m. st. Warszawy „Analiza możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii w Warszawie, rozszerzona o energetyczne wykorzystanie odpadów”, Warszawa 1998.

 

 1. Opracowanie „Założenia do planu zaopatrzenia gminy Szepietowo w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe, Warszawa 1999 .

 

 1. Wykonanie „Projekt technologiczno - ekonomiczny gospodarki odpadami w gminie Wyszków”, Warszawa 1999.

 

 1. Opracowanie „Koncepcji rekultywacji wysypiska odpadów komunalnych w gminie Wyszków”, Warszawa 1999.

 

 1. Wykonanie „Dokumentacja techniczna rekultywacji wysypiska odpadów komunalnych w gminie Wyszków”, Warszawa 199

 

 1. Opracowanie „Koncepcja rekultywacji „dzikiego” wysypiska odpadów w gminie Wieliszew”, Warszawa 1999.

 

 1. Wykonanie „Dokumentacja techniczna rekultywacji wysypiska odpadów w gminie Wieliszew”, Warszawa 1999.

 

 1. Opracowanie wykonane na zlecenie Związku Gmin Rejonu Skierniewic „Projekt Wstępny Skojarzonej Gospodarki Energią oraz Odpadami Komunalnymi i Osadami Ściekowymi w Związku Gmin Rejonu Skierniewic”, Warszawa 1999.

 

 1. Opracowanie „Likwidacja skażeń gruntów ze szczególnym uwzględnieniem technologii biotechnicznych”, Warszawa, 2000.

 

 1. Wykonanie opinii dla Senatu RP: „Technologia spalania odpadów komunalnych i przemysłowych metodą pirolizy - zagrożenia i korzyści dla środowiska naturalnego i społecznego”, Warszawa, czerwiec 2000 r.

 

 1. Opracowanie „Studium programowo-przestrzenne dla modernizacji systemu ciepłowniczego m. Lębork z maksymalnym wykorzystaniem biomasy i uwzględnieniem zamiany paliwa węglowego na słomę i paliwo gazowe”, Warszawa 2000.

 

 1. Wykonanie ekspertyzy dla senatu RP „Ocena technologii Ragailler zgazowania i spalania odpadów komunalnych ”, Warszawa 2000.

 

 1. Opracowanie „Wykorzystanie Biomasy na Cele Energetyczne” – wydawca MARKON, Warszawa 2000.

 

 1. Opracowanie „Program zagospodarowania odpadów budowlanych – gruzu betonowego i ceglanego”, Warszawa, 2001.

 

 1. Opracowanie „Założenia do planu zaopatrzenia Gminy i Miasta Kluczbork w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”, Warszawa 2001.

 

 1. Opracowanie „Program długofalowej polityki zrównoważonego rozwoju ekologicznego gmin: Radziejów, Piotrków Kujawski, Skulsk, Dobre”, Warszawa 2002.

 

 1. Gospodarcze Wykorzystanie Biomasy: „Kompleksowa Ochrona Środowiska Naturalnego w Gminach Miejsko-Wiejskich z Użyciem Preparatu Mikrobiologicznego Trigger”, Warszawa 2007.

 

 1. Opracowanie „Sposób i urządzenie do produkcji betonu siarkowo - popiołowego z wykorzystaniem energii środowiskowej”, Warszawa 2007.

 

 1. Opracowanie „System OPO–Odpady Pracują na Odpady”, Warszawa 2008.

 

 1. Projekt Wdrożeniowy dla energetyki zawodowej : „Przeprowadzenie badań możliwości wytwarzania wodoru z odpadów w Ceramicznym Reaktorze Molekularnym Odpadów”, Warszawa 2014.

 

 

 1. Monography „Synthetic fuels and multi – fuels”, Warsaw 2017.