Zrealizowane projekty

O nas

Nasze technologie

Usługi

Kontakt

RZKGO

Regionalny Zakład Kompleksowej Gospodarki Odpadami

Regionalny Zakład Kompleksowej Gospodarki Odpadami to Zakład, który :

- przystosowany jest do przyjmowania odpadów komunalnych zmieszanych w ilości, w podstawowej wersji wykonania, 150 000 Mg/rok,

- jest przystosowany do rozdrabniania przyjętych zmieszanych odpadów komunalnych, w tym wielkogabarytowych i niektórych przemysłowych,

- w swojej pracy nie wytwarza odpadów wtórnych, gdyż dzięki zaawansowanym technologiom są one zagospodarowane na miejscu,

- z wybranych grup rodzajowych odpadów wytwarza stałe, ciekłe i gazowe nośniki energii, z których na miejscu wytwarzana  jest na potrzeby własne energia cieplna i elektryczna pokrywająca zapotrzebowanie instalacji na energię. Instalacja nie jest zasilana z energii sieciowej, a w kalkulacji efektów ekonomicznych pracy instalacji nie występuje pozycja kosztów zużycia     energii. Dzięki temu efektywność pracy takiej  instalacji jest wyróżniająco się wysoka.

-  z wybranych grup rodzajowych odpadów wytwarza surowce wtórne mające zbyt na rynku,

- z wybranych grup rodzajowych odpadów wytwarza paliwo komunalne (nie RDF) zawierające 40% wysuszonej biomasy wysypiskowej o wartości opałowej ok. 20 MJ/kg, jako certyfikowanego paliwa dla energetyki,

- jest jednocześnie Centrum Ustawicznego Szkolenia Ekologicznego lokalnego społeczeństwa,

- wdraża na bieżąco nowe i nowoczesne technologie obróbki odpadów,

- przetwarza przyjęte odpady zmieszane komunalne na bieżąco na ciąg technologiczny, dzięki czemu nie występuje w Zakładzie czasowe nawet  składowanie odpadów na składowisku technologicznym/wstępnym, a dzięki temu – zawarty jest w zamkniętej   budowli nie dewastującej estetyki  i ekologii lokalnego środowiska.

 

 

Pierwszym procesem technologicznym, wykonywanym na odpadach zaraz po ich przyjęciu do Zakładu, jest proces ich rozdrabniania. Pracę urządzenia rozdrabniającego ukazano na poniższych filmach:

 • Przyjmowanie i rozdrabnianie zmieszanych odpadów komunalnych

 • Rozdrabnianie odpadów wielkogabarytowych

 • Rozdrabnianie odpadów kuchennych na kompost

 • Rozdrabnianie odpadów przemysłowych

 • Rozdrabnianie zużytych opon samochodowych

 • Rozdrabnianie podkładów kolejowych

 

Rozdrobnione odpady taśmociągami przemieszczane są do sieci automatycznych kabin sortujących, które ze strumienia odpadów zmieszanych rozdrobnionych wydzielają kolejno pożądane grupy rodzajowe odpadów. Te wydzielone grupy rodzajowe odpadów przetwarzane są dalej w instalacjach pomocniczych na surowce wtórne i paliwo komunalne. Pracę urządzeń automatycznie sortujących odpady ukazano na poniższych filmach:

 • Segregacja stłuczki szklanej wg kolorów

 • Segregacja rodzajów gruzu budowlanego na kruszywo

 • Mechaniczne automatyczne sortowanie tworzyw sztucznych

 • Automatyczna segregacja odpadów zmieszanych

 • Produkcja paliwa komunalnego z odpadów

 • Odzysk metali z kabli elektrycznych

 

Regionalny Zakład Kompleksowej Gospodarki Odpadami (RZKGO) jest powiązany z wytwórcami odpadów w Regionie (zakładami przemysłowymi, punktami usługowymi, itp.) i tworzy razem z nimi w Regionie specyficzny dla tego Regionu System Gospodarowania Odpadami. W tym Systemie odpady nie są śmieciami, których nikt nie chce i których każdy chce się pozbyć, tylko są towarem, który na rynku ma właściciela i ma swoją cenę rynkową. Ale o tym, że tak jest decydują technologie zastosowane do przetwarzania tych odpadów. RZKGO z założenia jest nasycony takimi właśnie technologiami. Tak więc RZKGO chroniąc środowisko i mieszkańców od zanieczyszczeń ekologicznych prowadzi jednocześnie przydatną dla Regionu działalność dochodową.

Koncepcja/Oferta Regionalnego Zakładu Kompleksowej Gospodarki Odpadami dedykowana jest w szczególności dla prawnych właścicieli odpadów, a więc dla Jednostek Samorządów Terytorialnych. Z istotą Regionalnego Zakładu Kompleksowej Gospodarki Odpadami można zapoznać się bliżej we wstępnym materiałem informacyjno – ofertowym dostępnym pod linkiem:

 

 

 

 

 

 

Galeria

Galeria przedstawia 15 wykonywanych opracowań stanowiących załączniki do wniosku o Pozwolenie Środowiskowe

zobacz

zobacz

zobacz

zobacz

zobacz

zobacz

zobacz

zobacz

zobacz

zobacz

zobacz

Oferta wstępna projektu inwestycyjnego "Regionalny Zakład Kompleksowej Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Przemysłowymi"

zobacz